Πρακτική ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου & συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ο τομέας

Το νομικό μας επιτελείο παρέχει υπηρεσίες για ζητήματα συμμετοχών σε ιδιωτικές εταιρείες, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, σε  ζητήματα Γενικών Συνελεύσεων, με απώτερο στόχο τη νομική διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας.

Διαβάστε επίσης

Νομικές συμβουλές
Επενδυτικό
Ευρωπαϊκό δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο