Ποινικό Δίκαιο

Ο τομέας

Η δικηγορική μας εταιρεία, σε συνεργασία με εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες, αναλαμβάνει υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και παρέχει συμβουλές σχετικά με την πρόληψη της απάτης, τη συμμόρφωση με νομοθεσίες και κανονισμούς συμμόρφωσης, ζητήματα δωροδοκίας, την έρευνα, διαφθορά σε οικονομικές συναλλαγές και εμπορικής απάτης.

Κατηγορίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανώτατα στελέχη εταιρειών για ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης
Οικονομικό έγκλημα, Πλαστογραφία, Εταιρικά Αδικήματα και Εταιρική Ευθύνη, Φορολογικά Αδικήματα ( Φοροδιαφυγή – φοροαποφυγή, Χρέη στο Δημόσιο, Πόθεν Έσχες )
Διαφθορά – ANTI TRUST ( Δωροδοκία στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, Μονοπωλιακές Πρακτικές – Καρτέλ )
Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ( Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Ανακριτικές Μέθοδοι Άρσης Τραπεζικού Απορρήτου, Δέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, κινητής και ακίνητης περιουσίας, Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας)
Υπεξαίρεση, Λαθρεμπορία, Απιστία ( Απιστία στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα – Μαύρα Ταμεία )
Νόμος Περί Καταχραστών Δημοσίου
Διαδικτυακό Οικονομικό Έκγλημα
Ευρωπαϊκό και Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης
Αίτημα Κρατών για Έκδοση Κατηγορουμένων
Αίτημα Δικαστικής Συνδρομής
Ευρωπαϊκό Ένταλμα Αποδείξεων και Έρευνας
Μεταφροά Κρατουμένων, Οργανωμένο Έγκλημα ( Ανακριτική διείσδυση )
Ακάλυπτες Επιταγές
Νόμος περί αρχαιοτήτων
Απάτη, Πρόληψη Απάτης, Εμπορική Απάτη, Δωροδοκία, Διαφθορά σε οικονομικές συναλλαγές,
Εργοδοτικά αδικήματα
Υγεία και Ασφάλεια, Περιβαλλοντικές παραβιάσεις από μεταφορά και διάθεση αποβλήτων
Πρότυπα Συναλλαγών και Ασφάλεια Τροφίμων

Διαβάστε επίσης

Διοικητικό δίκαιο
Αλλοδαποί / Μεταναστευτικό δίκαιο
Νομικές συμβουλές
Ασφαλιστικό δίκαιο