Ν. Αιγαίο

ΜΥΚΟΝΟΣ
Χώρα Μυκόνου
T.K. 846 00
Κιν 6974862450

Η ομάδα
Δημήτριος Βακαλόπουλος
Ιδιοκτήτης / Εταίρος

Δημήτριος Βακαλόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε το 1971. Είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Υποψήφιος Διδάκτωρ του τομέα Πολεοδομίας Χωροταξίας σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. ( Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ).

Ασκεί ενεργό δικηγορία, ασχολούμενος, κυρίως, με υποθέσεις εμπορικού, διοικητικού, αστικού, δικαίου ανταγωνισμού, εκκλησιαστικού και ποινικού δικαίου με πλούσια εμπειρία σε υποθέσεις γενικότερου ενδιαφέροντος  ( όπως π.χ. εκκλησιαστικό σκάνδαλο 1995 – 2006 ) και  διατηρεί οργανωμένο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα με υποκαταστήματα στην Βόρειο Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας, αλλά και  την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Πιο συγκεκριμένα διατηρεί στην Αθήνα το Δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Ι. Βακαλοπούλου – Θεοδώρας Ζ. Νένδου και Συνεργατών, το οποίο αποτελεί συνέχεια των δικηγορικών γραφείων « Γραφείο Μελετών Ευρωπαϊκών υποθέσεων Ιωάννη Βακαλόπουλου » και « Δικηγορικό γραφείο Ιωάννη Δ. Βακαλόπουλου – Στ. Κόκκιου – Παν. Καπώνη & Συνεργατών », τα οποία λειτουργούν από το έτος 1980, που εξειδικεύεται με μεγάλη εμπειρία και πελατολόγιο από ένα μεγάλο φάσμα του διεθνούς κοινωνικού και επιχειρηματικού χώρου σε θέματα Αστικού, Εμπορικού, Ποινικού, Διοικητικού, Ασφαλιστικού, Φορολογικού, Εργατικού,  Ευρωπαϊκού, Δημοσιονομικού Δικαίου και Δικαίου Ανταγωνισμού.            Από το 2004  παρέχει  τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του στο ασφαλιστικό δίκαιο στα Ταμεία Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Α.Ε.Ε. και σήμερα στον « ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( Ε.Φ.Κ.Α. ) ».

Ομιλεί άπταιστα  την Αγγλική, Γαλλική και Ιταλική γλώσσα.

Θεοδώρα Νένδου
Εταίρος

Θεοδώρα Νένδου

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Φλώρινα το  1976. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διαμεσολάβησης του Αθηναϊκού Κέντρου Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Εργάστηκε  στο Δικηγορικό Γραφείο του κ. Βύρωνα Παπαγεωργιάδη στην Θεσσαλονίκη και στο  Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημητρίου Στεφανίδη. Επίσης  συνεργάστηκε με το Δικηγορικό Γραφείο της κ. Έλενας Ταλιώτου στην Κύπρο  και την “ Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ” και διετέλεσε εξωτερική συνεργάτης της Ναυτιλιακής Εταιρίας Αθηνών “Queen’s Way Navigations”, του Δικαστικού Γραφείου Σύρου Κυκλάδων και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Διετέλεσε Γενική Γραμματέας του Συνδυασμού «Πρωτοβουλία Δράσης», υπό την ηγεσία του νυν Δημάρχου Μυκόνου, Κωνσταντίνου Κουκά.

Μαζί με τον  Δημήτρη Βακαλόπουλο διατηρεί στην Αθήνα το Δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Ι. Βακαλόπουλου – Θεοδώρας Ζ. Νένδου και Συνεργατών, με υποκαταστήματά στην Βόρειο Ελλάδα και ειδικότερα στην περιοχή της Δυτ. Μακεδονίας, αλλά και  την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. 

Είναι άριστος γνώστης Αγγλικών, Σερβο-Κροάτικων και Αλβανικών.

Στυλιανή Λαζάρου
Γραμματειακή Υποστήριξη

Στυλιανή Λαζάρου

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε το έτος 1985.


Παρείχε γραμματειακή υποστήριξη, στο Δικηγορικό του κ. Δ. Ράπτη, στο

Δικηγορικό γραφείο Αθηνών & Ρόδου της κ. Σ. Βασιλειάδη και στο
Δικηγορικό Γραφείου του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Ι. Κυνηγόπουλου.
Παρακολούθησε σεμινάρια με εισηγητή τον Επίκουρο Καθηγητή Ι.
Βενιέρη με θέμα την Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών
Προσώπων. Γνωρίζει καλώς την Αγγλική γλώσσα.

ΚΩΣ
Αρτεμιδίας 2
T.K. 853 00
Tηλ 2242401721

Η ομάδα
Μαρία Χαματζόγλου
Συνεργάτης

Μαρία Χαματζόγλου

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976.

Είναι απόφοιτος  της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάστηκε στο  Δικηγορικό Γραφείο  του κ. Αποστόλου Παπανικολάου, με εξειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και  στο Νομικό Τμήμα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος με εξειδίκευση στο Πτωχευτικό Δίκαιο. Σήμερα είναι εξωτερική συνεργάτης - νομικός σύμβουλος της ALPHA BANK A.E και διατηρεί αυτόνομο δικηγορικό γραφείο με παράρτημα αυτού στην Κω , με εξειδίκευση στους τομείς Οικογενειακού και Κληρονομικού του Αστικού Δικαίου, αλλά και του Ποινικού Δικαίου.

Ομιλεί Αγγλικά και Ιταλικά.

ΣΥΡΟΣ
Στεφάνου Κλώνος 1
& Κυπαρίσσου 1
T.K. 841 00
Tηλ 2281076630

Η ομάδα
Γεωργία Πελέκα
Συμβολαιογράφος

Γεωργία Πελέκα

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στο Α΄ Ειδικό Γραφείο Νομικών Υπηρεσιών της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε στη Θεσσαλονίκη και στο Δικηγορικό Γραφείο ΑΡΚΟΥΔΗΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ και Συνεργάτες. Έχει διατελέσει εξωτερικός νομικός συνεργάτης της τράπεζας ALPHA BANK A.E.,της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E  και της Τράπεζας Πειραιώς.

Από το 2017 διατηρεί συμβολαιογραφείο  στη Σύρο Κυκλάδων. Ομιλεί, πολύ καλά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ιταλικά

Υπηρεσίες
Αστικό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
Δίκαιο ανταγωνισμού
Νομικές συμβουλές
Real Estate (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, κατασκευές, επενδυτικό)
Πλούτος & σχεδιασμός περιουσίας
Επενδυτικό
Πρακτική ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου & συμβουλευτικές υπηρεσίες
Private Client