Δημοσιονομικό δίκαιο

Ο τομέας

Το  γραφείο μας παρέχει αξιόπιστες  υπηρεσίες σε φορείς και υπηρεσίες της Κυβέρνησης, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ζητήματα που άπτονται των προϋπολογισμών ( έσοδα - δαπάνες), των απολογισμών και των ισολογισμών, καθώς και ευρύτερα φορολογικά ζητήματα. Με δεδομένη την σημασία που έχουν, ιδιαίτερα μετά το Μνημόνιο, οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας στοχεύουμε στη βέλτιστη νομική θωράκιση και εκπροσώπηση των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα.

Κατηγορίες
Δημόσιο Λογιστικό
Φορολογικό

Διαβάστε επίσης

Πρακτική ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου & συμβουλευτικές υπηρεσίες
Διοικητικό δίκαιο
Νομικές συμβουλές
Ευρωπαϊκό δίκαιο