Αλλοδαποί / Μεταναστευτικό δίκαιο

Ο τομέας

Προτεραιότητα του γραφείου μας είναι να εκπροσωπήσουμε τους πελάτες μας σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για έκδοση αδειών παραμονής και τα συναφή ζητήματα, καθώς και για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Διαβάστε επίσης

Πρακτική ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου & συμβουλευτικές υπηρεσίες
Επενδυτικό
Εμπορικό δίκαιο
Private Client