Παρίσι

149, Rue de Rome
75017, Παρίσι, Palais  C2150
Τηλ +33 (0)1 44 69 31 40
+33 (0)6 07 89 20 99
Φαξ +33 (0)1 44 69 31 41

Η ομάδα
Σοφία Τολούδη
Συνεργάτης

Σοφία Τολούδη

Σύντομο Βιογραφικό

Η Σοφία ΤΟΛΟΥΔΗ είναι πτυχιούχος γαλλικού πανεπιστημίου, Université Paris I Panthéon Sorbonne, και είναι κάτοχος δυο μεταπτυχιακών τίτλων στο ευρωπαικό (DEA DE DROIT PUBLIC COMPARE DES ETATS EUROPEENS (PARIS I)) και στο διοικητικό δίκαιο (MASTER 2 JURISTE CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (PARIS II)).

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίων (Ordre des avocats de Paris) και του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.

Συμβουλεύει και αντιπροσωπεύει καθημερινά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις δυο χώρες, Γαλλία-Ελλάδα.

Χάρη στην δεκαπενταετή εμπειρία της ενώπιων των αστικών και διοικητικών γαλλικών δικαστηρίων, αναλαμβάνει υποθέσεις διεθνούς ιδιωτικού, οικογενειακού, κληρονομικού δικαίου, ιθαγένειας καθώς επίσης και την έκδοση αδειών παραμονής.

Χειρίζεται υποθέσεις σε τρεις γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά κι ελληνικά