Επενδυτικό

Ο τομέας

Η Εταιρεία μας, είναι μια από τις ελάχιστες Δικηγορικές Εταιρείες η οποία δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών σχετικών με το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς και εκπροσωπεί διακεκριμένους επιχειρηματίες  στο χώρο της παροχής επενδυτικών και λοιπών συναφών οικονομικών υπηρεσιών.

Διαβάστε επίσης

Διοικητικό δίκαιο
Ασφαλιστικό δίκαιο
Real Estate (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, κατασκευές, επενδυτικό)
Private Client