Νομικές συμβουλές

Ο τομέας

Με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των συναλλαγών παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις εμπορικές συμβάσεις, την τεχνολογία, την πνευματική ιδιοκτησία, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το εργατικό δίκαιο, τα ασφαλιστικά θέματα, την εγκαθίδρυση και λειτουργία κοινών επιχειρήσεων (σύσταση και λειτουργία), εμπιστευμάτων, συνεταιρισμών. Επίσης αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη στρατηγικής με σκοπό την επίτευξη των διακριτών στόχων των πελατών μας αναφορικά με την απόκτηση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων και συμφερόντων ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Διοικητικό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
Private Client
Δίκαιο ανταγωνισμού