Για να εγγυηθούμε την καλύτερη δυνατή παροχή νομικών υπηρεσιών, βασιζόμαστε στις σχέσεις εμπιστοσύνης και επενδύουμε συνεχώς στην βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού μας

Δημήτρης Βακαλόπουλος

Ιδρυτής & Διαχειριστής Εταίρος

Η ιστορία μας

1960
1970

Δικηγορικό γραφείο  Ιωάννου Π. Μαντζουράνη (παππούς του Δημήτρη Βακαλόπουλου / μέλος της επιτροπής τροποποιήσεως του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.) και συνεργάτης του αείμνηστου νομομαθή Πέτρου Ζήση και εκδότη του νομικού περιοδικού «Νέον Δίκαιον»)

1975
1985

«Γραφείο Μελετών Ευρωπαικών υποθέσεων Ιωάννου Βακαλοπούλου» και «Δικηγορικό γραφείο Ιωάννη Δ. Βακαλοπούλου – Στ. Κόκκιου – Παν. Καπώνη & Συνεργατών»

2003

Δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Βακαλόπουλου

Τα Δικηγορικά γραφεία Δημητρίου Ι. Βακαλοπούλου – Θεοδώρας Ζ. Νένδου & Συνεργατών εξειδικεύονται με μεγάλη εμπειρία και πελατολόγιο σε ένα μεγάλο φάσμα του διεθνούς κοινωνικού και επιχειρηματικού χώρου σε θέματα Αστικού, Εμπορικού, Ποινικού, Διοικητικού, Ασφαλιστικού, Ευρωπαϊκού, Δημοσιονομικού Δικαίου και Δικαίου Ανταγωνισμού

2010

Μεταφορά έδρας του κεντρικού γραφείου μας στο Κολωνάκι, οδός Πλουτάρχου αριθμ. 17 – 19

2012

Μεταφορά έδρας του κεντρικού γραφείου μας στην σημερινή μας έδρα, Λεωφ. Κηφισίας 27Α

2017

Ίδρυση υποκαταστήματος στην Μύκονο Κυκλάδων με παράρτημά του στη Σύρο

2019

Ίδρυση υποκαταστήματος Δυτικής Μακεδονίας στην Φλώρινα με παράρτημά του στη Θεσσαλονίκη