Ευρωπαϊκό δίκαιο

Ο τομέας

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την υποστήριξη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) στο Στρασβούργο, υποθέσεων ευρωπαίων πολιτών των οποίων τα ατομικά δικαιώματα βάλλονται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε επίσης

Απαλλοτριώσεις
Αλλοδαποί / Μεταναστευτικό δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο