Αστικό δίκαιο

Ο τομέας

Η ομάδα μας με τους εξειδικευμένους νομικούς και με την πολυετή της εμπειρία θα επιλύσει τις διαφορές της επιχείρησής σας μέσω προσφυγής στο δικαστήριο ή διαμεσολάβησης με προσιτό κόστος.

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα η προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων  μέσω του διαλόγου, ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία χωρίς να καταφύγουμε, στη δικαστική οδό, η οποία πολλές φορές είναι πολυδάπανη και χρονοβόρα.

Κατηγορίες
Συμβάσεις (δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, διεθνείς συμβάσεις, μισθώσεις, leasing )
Αστικές & Εμπορικές διαφορές (συμβατικές αξιώσεις, τραπεζικές και Οικονομικές διαφορές, διενέξεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ανάκτησης χρέους και είσπραξη χρέους)
Κληρονομικό δίκαιο
Δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δίκαιο Μ.Μ.Ε.
Δίκαιο internet / Ηλεκτρονικού εμπορίου
Δίκαιο ενέργειας (πετρελαιοειδή, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
Ιατρικό / Φαρμακευτικό δίκαιο
Διαχείριση χρεών
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Κόκκινα δάνεια
Απαιτήσεις από ασφαλιστικές / ασφάλειες
Αμέλεια, συμπεριλαμβανομένης και επαγγελματικής αμέλειας
Δυσφήμιση, συκοφαντία και επιζήμια ψευδολογία

Διαβάστε επίσης

Ευρωπαϊκό δίκαιο
Εμπορικό δίκαιο
Νομικές συμβουλές
Διοικητικό δίκαιο