Ασφαλιστικό δίκαιο

Ο τομέας

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των  δικαιωμάτων των εργαζομένων, όσο και την νομική υποστήριξη των εταιριών και επιχειρήσεων για την ορθή εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας, αλλά και τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Διαβάστε επίσης

Αστικό δίκαιο
Real Estate (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, κατασκευές, επενδυτικό)
Δημοσιονομικό δίκαιο
Αλλοδαποί / Μεταναστευτικό δίκαιο